Allmänna villkor

1. Omfattning

Följande regler och villkor gäller för alla beställningar som görs via vår webbshop konstbilders.se.

Dessa allmänna villkor gäller också för företagskunder och framtida affärsrelationer utan att vi behöver hänvisa till dem igen. Om vi inte uttryckligen godkänner motsatsen betraktar vi inte eventuella motstridiga villkor eller kompletterande villkor som tillämpas av andra företag som giltiga.

2. Avtalspartner, bildande av avtal

Alla tavlor, duktryck, poster eller foton samt alla andra produkter uppvisade av bgs artMedia e.K. via Internet eller andra massmedia utgör inte ett saluerbjudande, de är bara inbjudan för kunder att visa sitt köperbjudande (invitatio ad offerendum). Köperbjudan kan visas via färdiga on-line beställningsblanketter av bgs artMedia e.K. Du får fritt placera våra produkter i din varukorg och ändra dina uppgifter innan du skickar en bindande beställning. Möjligheterna att ändra beställningen förklaras under beställningsprocessen. Avtalet träder i kraft när du klickar på beställningsknappen som bekräftar att du accepterar vårt erbjudande gällande varorna i din varukorg. När du har skickat din beställning får du omedelbart en bekräftelse via e-post. Kundens erbjudande behöver inte accepteras uttryckligen av bgs artMedia e.K .. Erbjudandet accepteras när varorna överlämnas till transportören. I enskilda fall kan bgs artMedia e.K. neka en beställning.

3. Avtalets språk, sparande av avtalstext

Språket för avtalets ingående är svenska. Vi sparar avtalstexten och vidarebefordrar beställningsuppgifterna och våra regler och villkor till dig via e-post. Du kan också se och ladda ned våra regler och villkor från vår hemsida när som helst. Dina tidigare beställningar kan du se via vårt inloggningsområde för kunder.

4. Leveransvillkor

I tillägg till de angivna produktpriserna tillkommer leveranskostnader. Närmare information om vilka leveranskostnader som uppstår hittar du på produktsidan. Vi skickar alltid varorna. Det är inte möjligt att hämta beställningen själv. Leverans av större varor sker via spedition med lastbil och leveransen sker då till trottoar eller tomtgräns, d.v.s. till den närmast liggande trottoarkanten, så länge inget annat uttryckligen kommits överens om med transportören.

5. Bibehållande av ägarskap

Varan förblir vår egendom tills full betalning sker.För företagskunder gäller därutöver följande: Vi behåller äganderätten av varorna tills alla fordringar som hör samman med affärsrelationen i fråga har reglerats.

6 Garanti

Om ingenting annat uttryckligen har avtalats, skall avtalet följa den gällande lagen vid defekter. Vi har en juridisk skyldighet att leverera produkter som är i överensstämmelse med detta avtal. För privatpersoner gäller lagstadgade garantiregler i det land där personen är bosatt.

Uppenbara tillverkningsbrister eller fel på våra produkter ska alltid anmälas skriftligen inom fjorton dagar efter leverans av varan (via vanlig post, e-post eller vårt kontaktformulär). Vid godkända reklamationer förbehåller vi oss rätten att antingen reparera varan eller leverera en ny vara. Om reklamationen har godkänts, står bgs artMedia för kostnaden för att skicka tillbaka den reklamerade varan.

Företaget bgs artMedia ger ingen garanti för mindre avvikelser i den levererade varan i förhållande till de bilder som ställs ut och beskrivs i nätbutiken. Det går inte att helt och hållet undvika mindre avvikelser i bildernas angivna storlek, färgton och ytkvalitet. Detta beror på att (färg-)återgivningen av bilderna på kundens dator påverkas av olika tekniska inställningar, som t.ex. grafikkort, webbläsarinställningar, bildskärm osv., som vi inte har någon inverkan på. En del avbildningar av mycket gamla tavlor i vårt digitala bildarkiv har inte alls eller endast delvis restaurerats digitalt. Det kan leda till att tavlornas verkliga åldringsprocess blir synlig även på reproduktionerna (t.ex. att färgerna har bleknat eller blivit mörkare och att det har bildats sprickor och springor på tavlornas yta, så kallad krackelering). Denna åldringsprocess kan bara uteslutas när det handlar om handmålade reproduktioner av tavlor, men inte när det gäller tryck. För dessa handmålade reproduktioner av oljemålningar kan vi dessutom inte helt utesluta små avvikelser i återgivningen av motivet.

När du utnyttjar dina garantirättigheter och vi anser att vi behöver få tillbaka varorna för att kunna bedöma ditt klagomål måste du skicka tillbaka varorna på egen bekostnad till den adress som anges under i hjälpavsnittet i vår webbshop under rubriken ”Företagsinformation”. Vi strävar efter att besvara alla klagomål omedelbart, dock senast 14 dagar efter mottagandet.

Vår kundtjänst är tillgänglig på arbetsdagar mellan klockan 09.00–19.00 under telefonnummer +49(0)40/65915550 eller service(at)konstbilder.se.

7 Ångerrätt

Ångerrätten gäller endast för standardprodukter (posters eller tryck på duk) som erbjuds i ett oföränderligt storleksformat och inte är inramade.

Du kan frånträda din viljeförklaring om att ingå avtal inom två veckor i skriftlig form (via vanlig post, fax, e-post eller vårt kontaktformulär) utan att ange några skäl eller genom att skicka tillbaka varan, såvida det inte är så att du har handlat inom ramen för någon typ av kommersiell eller yrkesmässig verksamhet som egen företagare (beställningar som görs av företagare). Fristen börjar löpa tidigast i och med mottagandet av varan och en utförlig upplysning i skriftlig form. För att fristen ska anses ha iakttagits, räcker det att du skickar iväg ångermeddelandet eller varan innan fristens utgång.

Den returnerade varan får bara skickas till följande adress:

  • bgsartMedia e.K.
  • Roonstrasse 8
  • D-20253 Hamburg
  • Tyskland

Ångerrätten gäller uttryckligen inte för originalföremål och individuella ramar som har tagits fram individuellt enligt kundens personliga önskemål när det gäller format, material och reproduktionsteknik.

Verkan av utövad ångerrätt.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

8. Medverkan vid transportskador

När du tar emot varan, ska du kontrollera om förpackningen är skadad. Om förpackningen är skadad när din vara levereras, ber vi dig att inte ta emot varan! Om du har vägrat att ta emot varan, ska du meddela oss detta i korthet via e-post, så att vi kan sätta igång med att skicka iväg en ny vara och anmäla transportskadan.

Underlåtenhet att lämna in ett klagomål eller att ta kontakt påverkar inte på något sätt dina lagliga rättigheter eller genomdrivandet av sådana rättigheter, särskilt inte dina garantirättigheter. Genom att göra detta hjälper du oss dock med våra egna anspråk mot fraktbolaget och transportförsäkringsgivaren.

9. Tvistlösning online

Tvistlösning online enligt art. 14 (1) Förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online som kan hittas på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett tvistlösningsorgan.

10. Slutbestämmelser

För företagskunder gäller tysk lag med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

Om du är en ”Kaufmann” (näringsidkare) enligt definitionen i den tyska handelslagen (HGB), en offentligrättslig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond ska alla eventuella tvister som uppstår med anledning av avtalsförhållandet mellan oss och dig lösas i det lagstiftningsområde där vårt säte är beläget.

arrow